De Soester Herenboeren hebben boerderij de Willemshoeve op de Jachthuislaan aangekocht. De bijbehorende gronden van in totaal 16 ha. langs Jachthuislaan en Praamgracht worden het werkgebied waar duurzaam en kleinschalig groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees geteeld en geproduceerd zullen gaan worden.

Tenminste als dat binnen het bestemmingsplan past! Want er zal niet alleen ‘geboerd’ gaan worden, er zijn ook plannen om boerderij de Willemshoeve een publieksfunctie te geven. Zo is er sprake van kookworkshops, vergaderingen en andere bijeenkomsten, evenementen en een theetuin.

Voor DSN was dit reden om schriftelijke vragen aan het college te stellen. Want wat betekent deze ontwikkeling voor de Jachthuislaan? Deze weg is een provinciale fietsverbinding, die volop recreatief gebruikt wordt en waar autoverkeer geweerd zou moeten worden. Maar volgens de huidige plannen zullen 250 leden van de Herenboeren wekelijks hun voedselpakket gaan afhalen bij de boerderij, terwijl het verkeer van de 166 nieuwbouwwoningen in het weiland tussen Meent/Koninginnelaan/Regentesselaan ook via de Jachthuislaan zal ontsluiten.

In 2015 zijn verkeersremmende maatregelen getroffen op de Jachthuislaan om het recreatieve karakter van de Jachthuislaan te benadrukken.

Hieronder de vragen, die wij op 18 augustus jl. ingediend hebben.