Eind oktober waren de raadsleden uitgenodigd op boerderij de Willemshoeve aan de Jachthuislaan. Op de Deel werden zij door de Herenboeren meegenomen in de plannen die zij hebben voor het aangekochte gebied.

Zo werd duidelijk dat de Herenboeren in de strook tussen Biltseweg en Jachthuislaan twee tunnelkassen van 2,5 m. hoog willen plaatsen, om op die manier het teeltseizoen te verlengen. Rechts daarvan is landbouw gedacht met aansluitend een modderpoel en varkens; links daarvan richting Koningsweg komt het domein van de Herenboeren-koeien. Onze vraag om ‘bomen voor koeien’ aan te planten, zodat zij desgewenst de schaduw kunnen opzoeken, werd positief beantwoord! Op het weiland langs de Praamgracht, tussen voormalige Paleis-kwekerij en Naald, zijn laagstamfruitbomen gedacht met aansluitend akkerbouw. Daarmee realiseren de Herenboeren in totaal 7 ha veeteelt en 2 ha akkerbouw.

Boerderij de Willemshoeve zal na grondige renovatie dienst gaan doen als uitgifteplek van de voedselboxen, als pleisterplaats en als theetuin. Daarnaast wordt de ruimte ingezet voor o.a. workshops, zorg/werkplekken voor jong dementerenden en kantoorverhuur.

De Herenboeren verwachten in het voorjaar van 2022 van start te kunnen gaan.