Begin oktober hadden we het college om opheldering gevraagd over de voorgenomen kap van 25 zomereiken bij de sporthal. Begin november ontvingen we antwoord.

Het goede nieuws is, dat het geen 25 zomereiken betreft, maar 3 zomereiken plus 1 Hollandse linde, 11 zilveresdoorns en 10 sierkersen. Weliswaar nog altijd 25 volwassen bomen, maar niet de voor de bijen belangrijke zomereiken.

Daarnaast het minder goede nieuws en dat is dat de gemeente verwacht dat de bijen na de kap van de bomen zélf naar een nieuwe biotoop zullen verhuizen

We houden het hoe dan ook in de gaten!

Hieronder de antwoordbrief van de gemeente: