In 2018 heeft de raad brede steun verleend aan een door de PvdA ingediend initiatiefvoorstel m.b.t. openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente. Dat initiatiefvoorstel is destijds overgenomen door het college. In december 2019 stond het onderwerp weer op de agenda. Het college had weliswaar met een quick scan geconstateerd dat mensen met een darm- of blaasaandoening bij diverse ondernemers in de diverse winkelgebieden terecht konden, maar ze beaamde dat er wel méér toiletten opengesteld zouden kunnen worden door winkeliers en horecagelegenheden. Wethouder Treep beloofde daar staande de vergadering actie op te zetten.

Inmiddels is het januari 2022. Corona heeft het leven veranderd, we zitten in de vierde lockdown, horecagelegenheden en niet-essentiële winkels moeten de deuren gesloten houden ~ precies díe gelegenheden die volgens het college uitkomst moeten bieden bij hoge nood. Reden waarom wij begin januari van dit jaar schriftelijke vragen aan het college hebben gesteld of er per direct mobiele openbare toiletten in de diverse winkelcentra geplaatst konden worden.

Het antwoord op die vragen kwam in de eerste week van februari. Kort samengevat komt het neer op NEE, want volgens het college voorziet een dergelijke voorziening niet in een specifieke behoefte. Wij vinden dit een nogal merkwaardige conclusie, want heel veel landen om ons heen kennen openbare toiletten. Wat zou daar dan anders zijn dan bij ons? Zie de volledige antwoordbrief van het college hieronder: