In november 2020 werd de raad in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over woonwagencentrum de Meent. Dit centrum is begin jaren ’80 aangelegd door de gemeente. Sindsdien is er weinig onderhoud gepleegd en is de gemeente het zicht op het centrum een beetje kwijtgeraakt. Maar omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2018 het Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid presenteerde, dat gemeenten verplicht een woonwagen- en standplaatsenbeleid te ontwikkelen, is begin 2019 een inventarisatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de openbare ruimte slecht onderhouden is, de bergingen versleten zijn, het slecht gesteld is met de brandveiligheid, de administratie niet op orde is en er een wachtlijst is. Kortom: het geheel schreeuwt om serieuze aandacht.

Dat heeft geleid tot een zogenoemde scenariostudie, die vier verschillende varianten opleverde: weinig doen, een beetje doen, het woonwagencentrum uitbreiden richting Spelepad of het woonwagencentrum helemaal verplaatsen tot aan de Jachthuislaan. Het advies in de studie was te kiezen voor scenario 2: komen tot een planontwikkeling voor het gehele gebied ten oosten van het woonwagencentrum + het woonwagencentrum.

Dat gebied ligt binnen de rode contour, maar is geen eigendom van de gemeente. Het is van de prinsessen Beatrix, Margriet en Irene en Heijmans Vastgoed had inmiddels het eerste recht van koop geregeld. Het college vroeg daarom in januari 2021 een budget van € 100.000 aan de raad om daarmee sámen met Heijmans de plannen voor het gebied uit te werken. In november 2021 bleek echter dat het college zónder toestemming van de raad veel meer had uitgegeven (€ 260.000) en dat was een stap te ver voor de oppositiepartijen. Wij wilden eerst weten waar al dat geld aan uitgegeven was, voordat we akkoord gaven en dat was aanleiding voor een openbare informatieavond op 27 januari 2022.

Het bleek die avond dat het college helemaal niet bezig was geweest met planontwikkeling voor verbetering en uitbreiding van het woonwagencentrum conform het gegeven advies (scenario 2). Ze hebben de tijd gebruikt voor het ontwikkelen van veel grotere plannen met woningbouw buiten de rode contour. Het gaat nu in ieder geval om de verplaatsing van het woonwagencentrum naar de Jachthuislaan, een nieuwbouwplan van in totaal zo’n 166 woningen en een grote miljoenen kostende verkeersoplossing bij de Vredehofstraat, die noodzakelijk is om al het verkeer uit de nieuwbouwwijk af te wikkelen.

Wij vinden onbegrijpelijk dat het college hiermee wegkomt. Minstens zo erg is dat wethouder Treep afgelopen donderdag in de opiniërende raad weigerde antwoord te geven op onze vragen omdat ze niets met de overschrijding van het budget te maken zouden hebben. En de collegepartijen zaten erbij en keken ernaar: zij stemmen dus duidelijk in met het handelen dit college en het bouwen buiten de rode contour in dit prachtige buitengebied! Minstens zo erg is dat de bewoners van de Meent nog altijd wachten op een goede oplossing van hun woonsituatie. En dat kan, gezien de planontwikkeling, ook nog wel eens heel lang gaan duren…

Zie hieronder onze inbreng in de opiniërende raad van donderdag 3 februari 2022.