Fractievergaderingen 2020
Plaats: gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.

De fractie vergadert elke maand met de DSN-leden over actuele zaken (wat is er gebeurd en hoe hebben wij daarop gereageerd?), lopende politieke zaken én de komende raadsvergaderingen. Daarnaast is er altijd ruimte om maatschappelijke issues te bespreken, die we mogelijk als DSN op de raadsagenda willen zetten.

Deze uitgebreide fractievergaderingen zijn altijd openbaar.  Bent u geïnteresseerd in DSN en de lokale politiek, dan kunt u zo’n vergadering bijwonen. Maar het kan ook zijn dat u een bepaalde ontwikkeling in Soest met ons wilt bespreken en ook dan bent u welkom bij onze fractievergadering.

Om ons goed te kunnen voorbereiden op uw bezoek, vragen wij u wel om voorafgaand een mailtje te sturen naar info@democratensoestnatuurlijk.nl met vermelding van het onderwerp en wat u van ons verwacht.

Wij vergaderen op de volgende data in 2020

  •  27 januari
  •  17 februari
  •  30 maart
  •  20 april
  •  25 mei
  •  15 juni
  •  14 september
  •  26 oktober
  •  9 november
  •  7 december