Skip to main content

DSN vraagt om openbare en opengestelde t...

DSN vraagt om openbare en opengestelde toiletten

In 2018 heeft de raad brede steun verleend aan een door de PvdA ingediend initiatiefvoorstel m.b.t. openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente. Dat initiatiefvoorstel is destijds overgenomen door het college. In december 2019 stond het onderwerp weer op de agenda. Het college had weliswaar met een quick scan geconstateerd dat mensen met een darm- […]

Beantwoording vragen over kap 25 zomerei...

Beantwoording vragen over kap 25 zomereiken

Begin oktober hadden we het college om opheldering gevraagd over de voorgenomen kap van 25 zomereiken bij de sporthal. Begin november ontvingen we antwoord. Het goede nieuws is, dat het geen 25 zomereiken betreft, maar 3 zomereiken plus 1 Hollandse linde, 11 zilveresdoorns en 10 sierkersen. Weliswaar nog altijd 25 volwassen bomen, maar niet de […]

Schriftelijke vragen over bomenkap bij S...

Schriftelijke vragen over bomenkap bij Sporthal

Eind september maakte de gemeente bekend dat ze een aanvraag had ontvangen voor het kappen van 25 bomen op locatie Dalweg 181, 3762AW Soest. Navraag leerde dat het zou gaan om 25 zomereiken, die moesten wijken i.v.m. de nieuwbouw van de sporthal. Omdat de zomereik een van de meest belangrijke inheemse boomsoorten voor insecten is, […]

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

De Soester Herenboeren hebben boerderij de Willemshoeve op de Jachthuislaan aangekocht. De bijbehorende gronden van in totaal 16 ha. langs Jachthuislaan en Praamgracht worden het werkgebied waar duurzaam en kleinschalig groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees geteeld en geproduceerd zullen gaan worden. Tenminste als dat binnen het bestemmingsplan past! Want er zal niet alleen ‘geboerd’ […]

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/K...

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/Kaderbrief

Net voor het zomerreces, heeft de raad van Soest over een aantal zaken gesproken en besloten. Zo stonden de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota/Kaderbrief op de raadsagenda van 7 juli jl. Met de JAARSTUKKEN 2020 legt het college verantwoording af over de uitgaven en behaalde doelen van dat jaar. Er bleek 1,8 miljoen euro over […]