Skip to main content

Sloothaak-bewoners roepen hulp in van ge...

Sloothaak-bewoners roepen hulp in van gemeenteraad

Woensdagochtend 8 juli jl. was DSN-fractievoorzitter Yolande Gastelaars op uitnodiging van RTV Utrecht en het bestuur van bewonersvereniging Sloothaak aanwezig bij radio- en tv-opnamen ter hoogte van het bedrijventerrein langs de Dorresteinweg. Dit bedrijventerrein breidt gestaag uit richting Vaarderhoogt en de bewoners ervaren meer dan overmatig overlast van verkeer en geluid. Bovendien ontstaan er door […]

De komst van 5G vraagt om een visie op d...

De komst van 5G vraagt om een visie op digitalisering:

WAAR KOMEN AL DIE NIEUWE ANTENNES? Manda-Marieke Schuurer, 5G-specialiste van DSN, heeft eerder deze week via het antenneregister geïnventariseerd hoeveel zendmasten er staan in de gemeente Soest en met welke antennes/voor welke frequentie (2G, 3G, 4G en 5G). Zij telde zo’n 26 zendmasten in Soest en Soesterberg met in totaal circa 92 antennes, waarvan 8 voor […]

En er komt wéér een onderzoek Van Dorres

En er komt wéér een onderzoek Van Dorresteijn ..

Moet je nu wél of niet nog een keer gaan uitzoeken of de Soester agrariër André van Dorresteijn met een kleiner bedrijf aan de Peter van den Breemerweg kan overleven? Of moet je hem gaan helpen zijn familiebedrijf buiten Soest te vestigen? Deze vragen stonden gisteravond centraal in de besluitvormende raad over (zoals het formeel […]

Ingrijpende kap langs fietspad achter Tu...

Ingrijpende kap langs fietspad achter Turfstreek

De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 49 elzen, 12 berken, 3 eiken, 3 Servische sparren, 2 fijnsparren en 1 esdoorn in de groenstrook naast het fietspad achter Turfstreek 213 – 251. De reden hiervoor? Achterstallig onderhoud en de wens om de oorspronkelijk cultuurhistorisch waardevolle hakhoutwal in ere te herstellen. Niet mis mee, […]

GROEN IS ONMISBAAR …

GROEN IS ONMISBAAR …

Groen is onmisbaar voor wateropvang, voor het tegengaan van hitte stress, voor gezondheid, welbevinden en sociale contacten, voor bewegen, voor luchtkwaliteit en nog veel meer. Kortom: bomen en biodiversiteit zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving.

NESTKASTJES I.P.V. GIF

NESTKASTJES I.P.V. GIF

De gemeente Putten geeft dit jaar nestkastjes weg aan inwoners die mee willen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Wij vinden dit een prachtig initiatief, dus hebben we wethouder Aukje Treep inmiddels gevraagd om in Soest hetzelfde te gaan doen. De wethouder, die in Soest onder meer verantwoordelijk is voor natuurontwikkeling en openbare ruimte, […]

DEMOCRATIE IN CORONATIJD

DEMOCRATIE IN CORONATIJD

Het coronavirus beheerst inmiddels ieders leven en vrijwel niets gaat meer zoals daarvoor. School, werken, winkelen, uitgaan, doktersafspraken, begrafenissen, kerkdiensten, openbaar vervoer, reizen, wandelen, bruiloften, partijen, herdenken etc. etc. – alle zaken die eerder zo vanzelfsprekend waren, staan stil, worden anders ingevuld of zelfs gecanceld. Het coronavirus heeft natuurlijk ook grote invloed op politiek en […]

120.000 euro om rubbergranulaat op de ve...

120.000 euro om rubbergranulaat op de velden te houden!

Elk jaar verdwijnt er zo’n 720.000 kg rubbergranulaat (die korrels waarmee kunstgrasvelden worden ingezaaid) in het milieu. Die korrels bevatten kankerverwekkende stoffen en giftige zware metalen, die schadelijk zijn voor het milieu; alle organismen in de grond en zelfs het grondwater kan daardoor vervuild en aangetast raken. Er is dan ook sprake van milieuverontreiniging en […]