Skip to main content

Soester verkeersregelaars staan aan de k...

Soester verkeersregelaars staan aan de kant

In Soest hebben we een uiterst deskundige Stichting Verkeersregelaars, die met haar vrijwilligers élk evenement in goede banen kan leiden. En tóch sturen commerciële verkeersregelaars van buiten Soest de corona-drukte in de Soester bossen aan. Net als de teleurgestelde Soester vrijwilligers vragen wij ons af hoe dit nu mogelijk is en hoeveel geld daar inmiddels […]

Algemene beschouwingen: DSN mist balans ...

Algemene beschouwingen: DSN mist balans in begroting 2021

Donderdag 29 oktober 2020 stond de gemeentebegroting voor 2021 op de raadsagenda. Dit keer vanwege corona géén algemene beschouwingen en debat in de raadszaal, maar een virtueel treffen via ZOOM. Hieronder de integrale tekst zoals die door onze fractievoorzitter Yolande Gastelaars is uitgesproken: Zoet, zuur, zout, bitter en umami …. wie wel eens naar een […]

SOEST HIJST REGENBOOGVLAG OP COMING OUT ...

SOEST HIJST REGENBOOGVLAG OP COMING OUT DAG

Vijf jaar ná de eerste vragen van DSN aan het college van B&W over het hijsen van de Regenboogvlag op internationale Coming Out Dag is het zondag 11 oktober 2020 eindelijk zover: dan hangt dit internationale symbool voor LHBTIQ’s ook op het gemeentehuis van Soest! Burgemeester Rob Metz heeft eerder deze week daartoe besloten in […]

Lijst DSN bekend!

Lijst DSN bekend!

Wij willen uw stem in de raad zijn! De leden van Democraten Soest Natuurlijk hebben Yolande Gastelaars gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Zij zet haar ruime ervaring in de lokale politiek ook de komende vier jaar graag in voor Soest en Soesterberg. Sámen met de twaalf anderen, die zich verkiesbaar […]

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN: Holger van Gorkum en Angelique van Zuilen-van Oostrum Burgemeester Rob Metz heeft vrijdag 22 december 2017 tijdens een officiële bijeenkomst in het gemeentehuis twee nieuwe fractieassistenten van Democraten Soest Natuurlijk (DSN) geïnstalleerd: Holger van Gorkum en Angelique van Zuilen-van Oostrum. Beiden hebben heel veel zin in hun nieuwe taak. Ze […]

Beleid LHBT+ nav initiatiefvoorstel DSN

Daar ligt ‘ie dan: het voorstel LHBT+ waarmee het college wordt gevraagd een programma op te stellen, waardoor LHBTI-inwoners zich gehoord, gezien en gesteund voelen. Dit voorstel is het resultaat van het initiatiefvoorstel van DSN om jaarlijks de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. Dat voorstel haalde het niet, maar LHBT stond daarmee wel in […]

DSN legt Kadernota langs participatielad...

Voor ons ligt de Kadernota 2018, het discussiekader voor de beleidsrichting en –doelen voor de programmabegroting 2018-2021. We hebben deze langs de participatieladder gelegd en dat heeft nogal wat vragen en opmerkingen opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld bij programma 2 Verkeer en vervoer. De parkeerproblemen in Soestdijk zouden zo groot zijn dat er 200 tot 250 extra […]