Skip to main content

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/K...

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/Kaderbrief

Net voor het zomerreces, heeft de raad van Soest over een aantal zaken gesproken en besloten. Zo stonden de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota/Kaderbrief op de raadsagenda van 7 juli jl. Met de JAARSTUKKEN 2020 legt het college verantwoording af over de uitgaven en behaalde doelen van dat jaar. Er bleek 1,8 miljoen euro over […]

Grote zorgen over financiële situatie ge

Grote zorgen over financiële situatie gemeente Soest

DSN staat niet alleen voor een groen beleid … wij staan ook voor een betrouwbaar overheidsbeleid én voor een verantwoord financieel beleid. En wat dit laatste betreft hebben wij grote zorgen. Niet in de laatste plaats omdat de collegevoorstellen ons ver onder de afgesproken 6 miljoen Algemene Reserve zakken. En dan die € 145.000 voor […]