Skip to main content

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/K...

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/Kaderbrief

Net voor het zomerreces, heeft de raad van Soest over een aantal zaken gesproken en besloten. Zo stonden de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota/Kaderbrief op de raadsagenda van 7 juli jl. Met de JAARSTUKKEN 2020 legt het college verantwoording af over de uitgaven en behaalde doelen van dat jaar. Er bleek 1,8 miljoen euro over […]

Grote zorgen over financiële situatie ge

Grote zorgen over financiële situatie gemeente Soest

In de raadsvergadering van 2 juli jl. stonden drie belangrijke financiële stukken op de agenda: de jaarstukken 2019 (waarmee het college verantwoording aflegt over het afgelopen jaar); de voorjaarsnota 2020 (waarmee het college aangeeft wat zij in de eerste maanden van dit jaar gedaan heeft en spreekt ze verwachtingen uit voor de rest van het […]