Skip to main content

Gemeente wil gezonde beuken Scalmeijerpa...

De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 6 kolossale, gezonde beuken op het Scalmeijerpad. De reden daarvoor? Volgens de afdeling is ‘de veiligheid in het geding vanwege wortelopdruk’. De fractie van DSN vraagt zich af of de gemeente hier niet een veel te gemakkelijke weg kiest. Zoals op de foto te zien […]

GOED UILENJAAR VOOR SOEST

De uilenwerkgroep van het IVN heeft ‘t dit jaar behoorlijk druk met alle nieuwe uilskuikens, die in Soest geboren worden. Zo zijn er gisteravond bijvoorbeeld twee kerkuiltjes geringd, terwijl in de afgelopen weken al tien jonge steenuiltjes en meerdere kerk- en bosuilen zijn geringd. En ook de komende weken staan er nog diverse ringsessies op […]

Kaalslag in het broedseizoen – deel 2:

Kaalslag in het broedseizoen – deel 2: SOEST HEEFT LAK AAN VUISTREGEL  In april jl. hebben we schriftelijke vragen gesteld over de kaalslag aan de Dr. de Voslaan. Daar werden in een keer midden in het broedseizoen in opdracht van de gemeente bomen en bosschages verwijderd, omdat er later dit jaar een wadi aangelegd moet […]

GREENPEACE: TTIP BEDREIGT MILIEU, KLIMA...

Greenpeace Nederland heeft vanochtend geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen gepubliceerd. Het gaat in totaal om 248 pagina’s. Greenpeace meldt hierover dat uit de documenten blijkt wat miljoenen mensen wereldwijd al vreesden: het handelsverdrag van EU en VS gaat ten koste van milieu, klimaat en voedselveiligheid.   In het persbericht somt Greenpeace voorts de meest zorgwekkende […]

TWEEDE KAMER BUITENSPEL BIJ INVOERING TT...

Dankzij achterkamertjestruc in Brussel: TWEEDE KAMER BUITENSPEL BIJ INVOERING TTIP     Voedselwaakhond foodwatch heeft vorig week een analyse uitgebracht van het goedkeuringsproces rondom CETA en TTIP. Daaruit blijkt dat deze handelsverdragen grotendeels zonder instemming van de Tweede Kamer kunnen worden ingevoerd. Het is volgens foodwatch te danken aan een achterkamertjestruc in Brussel: ‘De EU […]

KAALSLAG IN HET BROEDSEIZOEN “Wie bedenk

Omwonenden van een stuk gemeentegroen aan de Dr. de Voslaan werden gisterochtend opgeschrikt door kaalslag: alle bomen en bosschages moesten eraan geloven en sneuvelden onder de kettingzagen van de door de gemeente Soest ingehuurde groenwerkers. Alle reden voor ons natuurlijk om schriftelijke vragen hierover aan het college te stellen. Dit groen was immers een ‘stepping […]

VERVOLG: NIET SCHEIDEN BEDRIJFSAFVAL

Als u op de onderstaande link klikt ziet u de beantwoording van onze vragen inzake het niet-scheiden van bedrijfsafval door het College van Burgemeester en Wethouders. Een woord vat alles samen: “treurig”! antwoordbrief vragen art 46 DSN inzake bedrijfsafval en afvalstoffenheffing  

3 ton bezuinigen op groenonderhoud: HOND...

In de raad van afgelopen donderdag hebben wij aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat dit college vasthoudt aan het plan om 300.000 euro te bezuinigen op groenonderhoud. Daarmee gaat het college namelijk voorbij aan de vele wensen en ideeën (bijv. pluktuinen en groenadoptie) die de inwoners hebben ingediend tijdens de inspraakbijeenkomsten over de bezuinigingsvoorstellen.: ‘Soest […]

SOEST, SCHALIEGASVRIJ??

SCHALIEGASWINNING VOORLOPIG UITGESTELD Het kabinet verwacht aan het eind van 2015 antwoord te hebben op de vraag of schaliegas een reële optie is in het Nederlandse energiebeleid. Mocht dat antwoord positief uitvallen, dan zullen eventuele onderzoeksboringen naar schaliegas in opdracht van de overheid plaatsvinden en niet van bedrijven.   Sinds 2013 zijn in opdracht van […]

24 juni – meedenken over groen: IS DIT N

De meerderheid van de raad heeft besloten vanaf 2016 een bedrag van € 300.000 te willen bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen. Het college heeft daarvoor tien bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, die alle tien zijn overgenomen door de meerderheid van de raad. Deze tien bezuinigingsvoorstellen worden in het kader van burgerparticipatie morgenavond 24 juni vanaf […]