Skip to main content

DSN vraagt om openbare en opengestelde t...

DSN vraagt om openbare en opengestelde toiletten

In 2018 heeft de raad brede steun verleend aan een door de PvdA ingediend initiatiefvoorstel m.b.t. openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente. Dat initiatiefvoorstel is destijds overgenomen door het college. In december 2019 stond het onderwerp weer op de agenda. Het college had weliswaar met een quick scan geconstateerd dat mensen met een darm- […]

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

De Soester Herenboeren hebben boerderij de Willemshoeve op de Jachthuislaan aangekocht. De bijbehorende gronden van in totaal 16 ha. langs Jachthuislaan en Praamgracht worden het werkgebied waar duurzaam en kleinschalig groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees geteeld en geproduceerd zullen gaan worden. Tenminste als dat binnen het bestemmingsplan past! Want er zal niet alleen ‘geboerd’ […]

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/K...

NEE tegen Jaarstukken en Voorjaarsnota/Kaderbrief

Net voor het zomerreces, heeft de raad van Soest over een aantal zaken gesproken en besloten. Zo stonden de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota/Kaderbrief op de raadsagenda van 7 juli jl. Met de JAARSTUKKEN 2020 legt het college verantwoording af over de uitgaven en behaalde doelen van dat jaar. Er bleek 1,8 miljoen euro over […]

Motie borstonderzoek unaniem aangenomen

Motie borstonderzoek unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 7 juli jl. is onze motie unaniem overgenomen. Daarmee maken we onze zorg kenbaar maken over het besluit om het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek van vrouwen tijdelijk te verlengen van twee- naar driejaarlijks. Het besluit om de periode tussen de onderzoeken te verlengen, is veroorzaakt door corona en een tekort […]

Schooldag van de duurzaamheid

Schooldag van de duurzaamheid

Gisteren kregen we eindelijk antwoord op onze vragen van 20 april over de inzet van het college van burgemeester en wethouders in het kader van de Soester deelname aan de schooldag van de duurzaamheid op 28 mei jl. De antwoorden kwamen er op neer, dat B&W inderdaad het initiatief ‘schooldag van de duurzaamheid’ onder de […]