Skip to main content

Kunstgrasvelden. Het vervolg!

11 oktober is er een uitzending van Zembla over aangifte tegen kunstgrasbranche vanwege de korrels! Recycling Netwerk heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van rubbergranulaat van oude autobanden op kunstgrasvelden. “Dit is een voorbeeld van hele foute recycling”, aldus Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk. […]

Sporthal toch in Overhees!

Alle acties die het actiecomité MAVO heeft ondernomen tegen de sporthal in de wijk Overhees en 1450 handtekeningen van de inwoners, die tegen de sporthal in Overhees zijn, zijn in de raadsvergadering van 20 april 2017 door de Coalitie in Soest terzijde geschoven. Het onderzoek wordt gewoon beperkt tot de 6 locaties in Overhees, die […]

Overpeinzing Orlandoterrein

Vorige week is in de raadsvergadering het voorstel om een sporthal op het Orlandoterrein te bouwen een halt toegeroepen door de Raad van Soest. Een tweede locatie is aangewezen om mede te onderzoeken, te weten De Dorpsstreek. Naar de oorspronkelijk plek van de sporthal, namelijk Beukendal, wil dit college/coalitie niet kijken. Ze noemen dat een […]

Nieuwbouw Orlando of niet?

Dinsdag 31 mei heeft de raad gesproken over het voorstel om op de plek van het huidige Orlandogebouw een nieuwe binnensportaccommodatie te realiseren. Dit plan is ontwikkeld in overleg met schoolbesturen en sportfederatie … en dáár zit wat DSN dan ook precies de pijn van dit voorstel! Omwonenden van de nieuw te bouwen multifunctionele sporthal […]