Skip to main content

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

HET WORDT DRUK OP DE JACHTHUISLAAN!

De Soester Herenboeren hebben boerderij de Willemshoeve op de Jachthuislaan aangekocht. De bijbehorende gronden van in totaal 16 ha. langs Jachthuislaan en Praamgracht worden het werkgebied waar duurzaam en kleinschalig groenten, fruit, aardappelen, eieren en vlees geteeld en geproduceerd zullen gaan worden. Tenminste als dat binnen het bestemmingsplan past! Want er zal niet alleen ‘geboerd’ […]

Straling van zonnepanelen bedreigt commu...

Straling van zonnepanelen bedreigt communicatie hulpdiensten!

Interessant artikel in het Financieel Dagblad van 3 juni jl. Zonnepanelen veroorzaken straling, die het door hulpdiensten gebruikte communicatiesysteem C2000 kunnen verstoren: ‘Als we niets doen, wordt het risico steeds groter’, waarschuwt het Agentschap Telecom. Wij vragen ons daarbij af of het effect van deze straling beperkt blijft tot het communicatiesysteem …

B&B met theehuis op Jachthuislaan

De fractie van DSN heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor een B&B, theehuis en vergaderlocatie in boerderij Eyckendal op de hoek van de Jachthuislaan/Koningsweg/Biltseweg. Het college zou daar volgens bericht in de Gooi- en Eemlander medewerking aan willen verlenen. DSN vraagt zich af of dat wel zo verstandig is. Zo’n initiatief trekt […]

Verkeersveiligheid gaat boven tijdwinst

Communicatie en participatie … het zijn de twee woorden die als een rode draad door het voorstel verkeersplan Soest-Zuid lopen. Daarbij meent de gemeente dat ze bewoners actief heeft geïnformeerd met welgeteld 3 digitale nieuwsbrieven tussen december vorig jaar en nu. En dat er aan participatie is gedaan met de kans om in te spreken […]

Soest-Zuid Openstelling wegen

Bewoners van Soest Zuid zijn onthutst over hun wethouders van verkeer (CDA-Soest2002). Dit blijkt uit de reacties van de vele emails en de vier insprekers tijdens de avond Samenleving over de openstelling van de Bartolottilaan/Foekenlaan. In december 2016 werd door een meerderheid van de raad het voorstel, de openstelling Foekenlaan en afslagverbod Birkstraat-Bartolottilaan, aangenomen mits […]

VERKEERSPLAN SOEST ZUID

RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2015 Een paar weken geleden liet wethouder Adriani ons trots per mail weten dat de gemeente Soest de ambities op het gebied van het verminderen van de CO2uitstoot had ondertekend. De komende jaren zal hard gewerkt gaan worden aan de beloften die met de Klimaatverklaring zijn gedaan.   Haaks hierop staat ons […]

VERKEERSPLAN SOEST-ZUID: “Het doel heili

Al jaren wordt er nu al gepraat over dit verkeersplan. Hoeveel geld is er al niet uitgegeven aan vooronderzoek en nu ligt er een plan dat meer dan 10 miljoen euro moet gaan kosten. Voor de fractie van Democraten Soest Natuurlijk is dit bedrag belachelijk hoog. Het betreft hier subsidie uit Verder, maar dit geld […]

INSPRAAK STATIONSONTWIKKELING SOEST-ZUID...

  Afgelopen week heeft de gemeente Soest haar plannen voor het stationsgebied Soest-Zuid en de kruising met de Soesterbergestraat gepresenteerd. De voorkeur van de gemeente gaat, vooruitlopend op de inspraak, uit naar: a)  het uitvoeren van de aanpassingen op de kruispunten Soesterbergsestraat/Vondellaan en Birkstraat/Vondellaan conform de verkeerskundige verkenning, inclusief het instellen van eenrichtingsverkeer in de […]