Skip to main content

Sloothaak-bewoners roepen hulp in van ge...

Sloothaak-bewoners roepen hulp in van gemeenteraad

Woensdagochtend 8 juli jl. was DSN-fractievoorzitter Yolande Gastelaars op uitnodiging van RTV Utrecht en het bestuur van bewonersvereniging Sloothaak aanwezig bij radio- en tv-opnamen ter hoogte van het bedrijventerrein langs de Dorresteinweg. Dit bedrijventerrein breidt gestaag uit richting Vaarderhoogt en de bewoners ervaren meer dan overmatig overlast van verkeer en geluid. Bovendien ontstaan er door […]

LOP, RRV en Oude Tempel

LOP, RRV en Oude Tempel

LOP, RRV en Oude Tempel: daar gaat ons groen! Gisteravond stonden er een paar stevige kluiven op het menu van de opiniërende raad, zoals: de Verkenning Landschap- en Natuurontwikkelingsplan (LOP), de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) en het bestemmingsplan Oude Tempel Soesterberg. Landschap- en Natuurontwikkelingsplan LOP Voor het LOP pleitten wij voor Ambitie A: Soest maken […]

Inloopavond/draagvlakbijeenkomst. Voor w...

15 maart aanstaande om 19.00 uur vindt er een inloopavond plaats voor omwonenden/belangstellenden/inwoners van Soest over de herontwikkeling van het terrein van Dansschool Sepp. Op deze plek wil de gemeente een flatgebouw van 5 verdiepingen bouwen. Niet duidelijk is wat voor soort bijeenkomst het is! Daarom hebben wij onderstaande vragen gesteld aan het College van Burgemeester […]

DSN blijft tegen flats aan de rand vlieg...

Soesterberg krijgt precies aan de rand van de vliegbasis drie zogenoemde ‘landmarks’: 2 flats van 23 meter hoog (7 bouwlagen plus half verdiept parkeren) plus 1 flat van 12 meter hoog (4 bouwlagen). Het is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond, waar het bestemmingsplan Soesterberg-Noord door de meerderheid van de raad is goedgekeurd. Als […]

TOCH BOUWEN OP DR. DE VOSLAAN

Gemeente hanteert nieuw beleid: TOCH BOUWEN OP DR. DE VOSLAAN Nadat de gemeenteraad in de afgelopen jaren eerst twee maal tegen heeft gestemd, heeft een meerderheid vorige week toch ingestemd met de bouw van één woning op een veldje aan de Dr. de Voslaan. De reden daarvoor is dat de gemeente een aantal jaar geleden […]

NIJVERHEIDSWEG BLIJFT BEDRIJFSWONING

Alleen DSN stemt tegen collegevoorstel: NIJVERHEIDSWEG BLIJFT BEDRIJFSWONING Vorige week donderdag stond het bestemmingsplan Soestdijkse Grachten v.w.b. Nijverheidsweg 4 en 6 op de raadsagenda. Voor DSN was het duidelijk: wij stemmen niet in met het collegevoorstel, zolang de gemeente niet kan motiveren waarom er elders op het bedrijventerrein wél gewoond kan worden en de woning […]

STARINGLAAN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING STE...

Vandaag zijn we op werkbezoek geweest bij de archeologische opgraving op het oude korfbalveld achter de Staringlaan, hier in Soest. Hier zijn heel bijzondere vondsten gedaan: werktuigen en haardkuilen uit de midden steentijd (8800-4900 v.C.). Het betreft hier veel vuursteen, maar ook natuursteen. Ook u kunt de opgraving bezoeken. Ga naar de open dag op […]