Skip to main content

Motie borstonderzoek unaniem aangenomen

Motie borstonderzoek unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 7 juli jl. is onze motie unaniem overgenomen. Daarmee maken we onze zorg kenbaar maken over het besluit om het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek van vrouwen tijdelijk te verlengen van twee- naar driejaarlijks. Het besluit om de periode tussen de onderzoeken te verlengen, is veroorzaakt door corona en een tekort […]

Schooldag van de duurzaamheid

Schooldag van de duurzaamheid

Gisteren kregen we eindelijk antwoord op onze vragen van 20 april over de inzet van het college van burgemeester en wethouders in het kader van de Soester deelname aan de schooldag van de duurzaamheid op 28 mei jl. De antwoorden kwamen er op neer, dat B&W inderdaad het initiatief ‘schooldag van de duurzaamheid’ onder de […]

Soest hijst regenboogvlag

Soest hijst regenboogvlag

Net als een aantal andere gemeenten, hijst de gemeente Soest zondag 27 juni de regenboogvlag op het gemeentehuis. Met die actie wil de gemeenteraad de LHBTI+- gemeenschap een steuntje in de rug te geven. De gemeente Soest haakt daarmee aan bij het protest tegen een wet die het Hongaarse parlement heeft aangenomen en die jongeren […]

Straling van zonnepanelen bedreigt commu...

Straling van zonnepanelen bedreigt communicatie hulpdiensten!

Interessant artikel in het Financieel Dagblad van 3 juni jl. Zonnepanelen veroorzaken straling, die het door hulpdiensten gebruikte communicatiesysteem C2000 kunnen verstoren: ‘Als we niets doen, wordt het risico steeds groter’, waarschuwt het Agentschap Telecom. Wij vragen ons daarbij af of het effect van deze straling beperkt blijft tot het communicatiesysteem …

Vurig pleidooi voor ecologisch onderzoek...

Vurig pleidooi voor ecologisch onderzoek naar impact RES op natuur en landschap

Interessante discussie over de Regionale Energie Transitie (RES) en de verschillende knelpunten. Mooi is de inbreng van Bart Krol (voormalig wethouder van Soest en oud-gedeputeerde van de Provincie Utrecht), die als voorzitter van de werkgroep Energie, Natuur en Landschap pleit voor het op nationaal niveau doen van ecologisch onderzoek naar de potentiële impact van de […]

FRACTIEBEZOEK AAN ‘ONS BUITEN’: VOLKSTUI

FRACTIEBEZOEK AAN ‘ONS BUITEN’: VOLKSTUINCOMPLEX IN DE SPOORDRIEHOEK VAN SOEST

De fractie van DSN heeft dinsdag 18 mei een bezoek gebracht aan Volkstuinvereniging ‘Ons Buiten’, die al 51 jaar een bijzondere plek inneemt in de zgn. ‘spoordriehoek’ van Soest (locatie B op de conceptplattegrond van de gemeente). Dit complex in de Soester polder gaat verloren als de gemeente haar plannen doorzet om hier een zonneveld […]

BOUWEN IN HET JACHTHUISLAANGEBIED

BOUWEN IN HET JACHTHUISLAANGEBIED

Eind vorig jaar bleek dat dit groene college bouwplannen had voor het weiland tussen Meent/Koninginnelaan en Regentesselaan. Daarmee maakte het gemeentebestuur gebruik van de ruimte die in 2009 gecreëerd is door het oprekken van de rode contour (de denkbeeldige grens tussen bebouwde omgeving (stenen) en buitengebied (groen). En waar het er vorig jaar nog op […]

INTERNATIONAL EARTH DAY

INTERNATIONAL EARTH DAY

De Aarde is ons lief: de SDG’s in kindertaal Ieder jaar wordt op 22 april International Earth Day gevierd. Het is een dag van bewustwording van ons gedrag als consument en producent, bewustwording van de invloed van onze daden op natuur en milieu, van sociale verhoudingen, consumptie, overbevolking en economie. De Nederlandse Stichting Schooldag van […]