De in voorjaar 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is streng voor politieke partijen, omdat daarbij geregistreerd staan als lid of belangstellende een politieke opvatting weerspiegelt. Om deze reden heeft DSN een privacy protocol opgesteld.

Privacyverklaring DSN 5 juli 2018