VOORBESCHOUWING OVER DE ONTWERP OMGEVINGSVISIE

Op uitnodiging van de Soester Courant gaven alle raadsfracties alvast hun mening over de ontwerp Omgevingsvisie. Hierboven de voorbeschouwing van DSN, die in de krant van 9 juni verscheen.