Democraten Soest Natuurlijk

5304b16c6f8504.59286162

voor een duurzame, groene leefomgeving

 

Democraten Soest Natuurlijk is een lokale partij, zonder binding met een landelijke politieke partij of groepering. Wij kunnen daardoor als inwoner van Soest en Soesterberg kijken naar onze gemeente en de ontwikkeling daarvan.

 

Democraten Soest Natuurlijk staat voor een duurzame, groene leefomgeving. Dit betekent dat wij staan voor versterking van een groen en leefbaar Soest en Soesterberg  en voor het verantwoord omgaan met de financiële middelen van de gemeente.

Dat doen we in overleg met inwoners van de gemeente Soest die zich inzetten voor een duurzame, groene leefomgeving. Daarbij staan natuurontwikkeling en sociale samenhang in de wijken voorop.

We kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit: voor een gedegen financieel beleid, een robuust groen beleid en een betrouwbaar overheidsbeleid met oog voor onze inwoners.

 

We staan voor ontwikkeling van de gemeente Soest met respect voor het kenmerkende dorpskarakter, het cultuurhistorische landschap en de natuurwaarden daarvan. Bescherming en ontwikkeling van het unieke groene karakter van Soest en Soesterberg zijn van belang voor onze huidige inwoners en voor de generaties ná ons!